Department of Biology, Xinxiang Normal College, Xinxiang, Henan